ESC logó
Gyengénlátó mód képe

Pályázati információk


Általános tudnivalók

Alapokmány

A Minőségi Tanúsítvány

Információk befogadó szervezeteknek (szolidaritási projektek esetében)


Általános pályázati tudnivalók

A pályázati feltételek részleteit a pályázati útmutató tartalmazza. Az Európai Szolidaritási Testület pályázati útmutatói az alábbi linkeken érhetőek el:

2018   2019   2020

Magyar nyelvű pályázati útmutató: 

2020

A hivatalos pályázati felhívások az alábbi linkeken találhatóak:

2018   2019   2020

Tájékoztató Európai Szolidaritási Testület pályázók részére.

Az Európai Szolidaritási Testület önkéntes és foglalkoztatási projektkeiben az Európai Unió tagállamaiban működő szervezetek / intézmények vehetnek részt.

Önkéntes projektekben az alábbi országokban működő szervezetek / intézmények is részt vehetnek partnerként:

 • Észak-Macedónia és Törökország
 • Liechtenstein, Izland és Norvégia
 • Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldovai Köztársaság, Örményország, Ukrajna
 • Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia
 • Oroszország

Szolidaritási projektekre az Európai Unió valamely tagállamában jogszerűen tartózkodó fiatalok legalább öt főből álló csoportja nyújthat be pályázatot. A fiataloknak a pályázat benyújtása előtt regisztrálni kell az Európai Szolidaritási Testület portálján. A pályázat benyújtásához Magyarországon szükség van továbbá egy pénzügyi lebonyolító (befogadó) szervezetre is.

Az Európai Szolidaritási Testület önkéntes és foglalkoztatási projektjeiben részt vevő szervezeteknek / intézményeknek rendelkezni kell Minőségi Tanúsítvánnyal.


Alapokmány

Azoknak a szervezeteknek, akik az Európai Szolidaritási Testületben szeretnének projektet megvalósítani, be kell tartaniuk az ITT elérhető alapokmányban foglaltakat.

Információk a Minőségi Tanúsítvány megszerzéséhez

Mi a Minőségi Tanúsítvány (Quality Label)?

Csak Minőségi Tanúsítvánnyal rendelkező szerveztek nyújthatnak be az Európai Szolidaritási Testület keretei között önkéntes, illetve foglalkoztatási pályázatot. A Minőségi Tanúsítvány megszerzése pályázati úton történik, a pályázatokat az illetékes nemzeti iroda bírálja el. A pályázat bármikor benyújtható, nem kötött benyújtási határidőhöz. A Tanúsítvány megléte mutatja, hogy az adott szervezet megfelel az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában és a pályázati útmutatóban foglalt előírásoknak.

 

Hogy működik a Minőségi Tanúsítvány?

Minőségi Tanúsítvánnyal csak szervezetek rendelkezhetnek. A Minőségi Tanúsítványnak több fajtája igényelhető attól függően, hogy a szervezet a program melyik pályázati kategóriájában kíván részt venni. A tanúsítványok típusai:

 1. Minőségi Tanúsítvány önkéntes tevékenységekhez kapcsolódóan, amelyen belül igényelhető:
  • fogadó szerep olyan szervezeteknek, amelyek önkénteseket kívánnak fogadni,
  • támogató szerep olyan szervezeteknek, amelyek önkénteseket kívánnak küldeni, vagy fogadóprojektek megvalósítását szeretnék koordinálni.
 2. Minőségi Tanúsítvány gyakornoki tevékenység projektekhez kapcsolódóan, melyek keretében a szervezetek gyakornokokat fogadhatnak, vagy ilyen projekteket koordinálhatnak
 3. Minőségi Tanúsítvány munkavállalás projektekhez kapcsolódóan, melyek keretében a szervezetek munkavállalókat ​fogadhatnak, vagy ilyen projekteket koordinálhatnak

Pályázatok benyújtásához a szervezeteknek rendelkezniük kell a megfelelő Minőségi Tanúsítvánnyal az adott pályázattípusban.

A Minőségi Tanúsítványok részleteiről, a részt vevő szervezetek feladatairól és felelősségi köréréről a Pályázati útmutató tartalmaz részletes tájékoztatást. A pályázat benyújtásához feltétlenül szükséges ezen információk alapos ismerete, így kérjük, hogy az útmutatót alaposan tanulmányozza át!


Hova kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmeket minden, a programban részt vevő országban működő szervezet esetében az illetékes nemzeti irodához kell benyújtani, vagyis Magyarországon működő szervezeteknek a Tempus Közalapítványhoz kell benyújtani a kérelmeket. (Kivételt képeznek az európai hálózatok és ernyőszervezetek, a nemzeti hatóságok és szolgáltató rendszerek, valamint az olyan szervezetek, amelyek más Európai Uniós programokon keresztül kívánnak részt venni az Európai Szolidaritási Testületben. Ezen szervezetek kérelmeit az Európai Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani.)

Az Európai Unióval határos partnerországok szervezeteinek kérelmeit az illetékes SALTO forrásközpontokat működtető nemzeti irodák kezelik (a délkelet-európai régióban a szlovén, a kelet-európai és kaukázusi régióban a lengyel, a dél-mediterrán régióban pedig a francia nemzeti iroda).

 

Mi alapján értékelik a benyújtott kérelmeket?

A Minőségi Tanúsítvány két fő kritérium mentén kerül értékelésre:

 • relevancia és
 • a menedzsment minősége

Az értékelés célja annak feltárása, hogy a pályázó szervezet céljai megfelelnek-e az Európai Szolidaritási Testület alapelveinek, valamint, hogy a szervezet rendelkezik-e megfelelő kapacitással, tapasztalattal és a programmal kapcsolatos tudással ahhoz, hogy az általa választott Minőségi Tanúsítványban foglalt feladatokat és felelősségi köröket el tudja látni.

Az egyes szerepekhez tartozó követelményekről bővebben a pályázati útmutatóban tájékozódhat.

 

Meddig érvényes a Minőségi Tanúsítvány?

A megszerzett Minőségi Tanúsítvány az Európai Szolidaritási Testület program jelenlegi ciklusának teljes időszakára vonatkozik (2018-2020). A nemzeti iroda a tanúsítványokat szükség esetén felülvizsgálhatja, illetve – nem megfelelőség esetén – vissza is vonhatja.

 

Hogyan történik a kérelem benyújtása?

A kérelmeket online űrlapon kell benyújtani, amely itt érhető el (ESC52 jelzésű űrlap).

Az űrlap OID azonosító szükséges. Azon szervezeteknek/intézményeknek, akik nem rendelkeznek OID azonosítóval, először regisztrálniuk szükséges az ORS felületre. Erről bővebben a Pályázatbenyújtás menüpontban olvashatnak.

Azon ernyőszervezetek, amelyek hazai, jogilag egymáshoz kapcsolódó, de önálló gazdasági egységként működő helyszíneket képviselnek, egy pályázatban kérelmezhetnek az ernyőszervezet és a függő/kapcsolt viszonyban levő szervezetek számára minőségi tanúsítványt. Ebben az esetben minden egyes önálló jogi személynek rendelkeznie kell PIC számmal (lásd: Pályázatbenyújtás), ugyanakkor az ESC52 jelzésű űrlapon egyszerre igényelhetik meg a minőségi tanúsítványt. Ernyőszervezeti pályázat esetén a pályázó szervezet felel a pályázatban képviselt, a pályázó szervezettel függő viszonyban levő jogi személyek által nyújtott tevékenységek minőségéért és biztonságáért, valamint a résztvevők megfelelő készségfejlesztésért és tanulási lehetőségeiért.

Csak egy OID azonosító szükséges azon szervezeteknek, amelyek több telephelyükön kívánnak tevékenységet megvalósítani. A pályázónak az ESC52 űrlapon azokat a telephelyeket, ahol önkénteseket kíván fogadni, a „Hatókör – Helyszínek” részben – helyszínként feltüntetve – kell felvinni. Itt meg kell adni az egyes helyszínek/telephelyek nevét, címét, kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, valamint az adott helyszínen fogadni tervezett fiatalok számát.

 

Melyek az űrlap kötelező mellékletei?

 1. Jogi nyilatkozat / Declaration of Honour (az űrlap mellékletek részéből letölthető) kinyomtatva, a hivatalos képviselő által aláírva és beszkennelve.
 2. Fogadó tanúsítvány esetében, az önkéntes és gyakornoki tevékenységek kapcsán szükséges csatolni egy heti munkatervet, ami a leendő résztvevő(k) tervezett tevékenységeit mutatja be. Ha a pályázó több helyszínen kíván önkéntest fogadni és a tervezett tevékenységek eltérnek egymástól, mindegyik helyszínhez külön programtervet kell benyújtani.
 3. Csak ernyőszervezet pályázata esetén: a szervezetek közötti jogi kapcsolatot igazoló dokumentum(ok).

 

Hogyan történik a kérelem elbírálása?

A kérelem beérkezését követően a nemzeti iroda felkér két független szakértőt az értékelés elvégzésére, amely egy helyszíni látogatás alapján történik. A szakértők által megfogalmazott javaslatokról a Tempus Közalapítvány kuratóriuma dönt. A Minőségi Tanúsítvány megszerzésének folyamata minimum 8 hetet vesz igénybe.

 

Hasznos dokumentumok 

Kérjük, hogy a Minőségi Tanúsítvány űrlapjának kitöltése előtt alaposan tanulmányozzák át az alábbi anyagokat:

1) Az Európai Szolidaritási Testület Pályázati Útmutatója (Kiemelten a 16-20. oldalon található, Minőségi Tanúsítványra vonatkozó részt.)

2) Az Európai Szolidaritási Testület Alapokmánya

3)  Minőségi ajánlások szervezetek számára

4) Online Linguistic Support (Online Nyelvi Támogatás): részletes információt a pályázó szervezet kap közvetlenül, amennyiben az önkéntesei számára releváns.

 

A képre kattintva az nagyobb lesz

Információk befogadó szervezeteknek (szolidaritási projektek esetében)

PÁLYÁZÁS

1, A Befogadó szervezetnek a pályázat beadását megelőzően ki kell töltenie és alá kell írnia a Befogadó és felelősségvállalási nyilatkozatot. A nyilatkozat letölthető a honlapunkról a szolidaritási projektek megvalósítóinak. A Befogadó nyilatkozaton szerepel az úgynevezett OID (Organisation ID). Így a nyilatkozat kitöltése mellett fontos, hogy legyen a szervezetnek regisztrációja az ORS (Organisation Registration System) felületen. (Amennyiben korábbról már rendelkezik ilyen regisztrációval a szervezet, úgy nem szükséges újból regisztrálnia.) 

SZERZŐDÉSKÖTÉS

2, A támogatási szerződés 3 oldalú lesz, amelyet a csoport nevében a csoportvezetővel köt meg a nemzeti iroda. A Befogadó szervezet lesz a harmadik fél a szerződéskötés során, tehát az ő adatai is szerepelnek a szerződésben, és a Befogadó szervezet képviselőjének is alá kell írnia a dokumentumot. A szerződéskötéshez az ORS felületről kerülnek átemelésre a megadott szervezeti információk. 

3, A szerződéskötés feltétele, hogy az aláírt szerződéses dokumentumokkal beküldésre kerüljön a Befogadó szervezet részéről egy 30 napnál nem régebbi Bírósági kivonat, aláírási címpéldány és egy két hónapnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy nincs a Befogadó szervezetnek köztartozása. Továbbá készül egy Felhatalmazó levél, amit majd a Befogadó szervezet ír alá és érvényesíttet a számlavezető pénzintézeténél. Kell továbbá a Befogadó és felelősségvállalási nyilatkozat (lásd: 1. pont) eredeti példánya.

MEGVALÓSÍTÁS

4, A projektmegvalósítás során felmerülő költségek számlái a Befogadó szervezet nevére kell, hogy szóljanak, könyvelésében elkülönítetten szerepeltetni szükséges, tehát pénzügyi vonalon van feladata a Befogadó szervezetnek (ennek részleteit célszerű egy írásos megállapodásban rögzíteni a csoport és a Befogadó szervezet között), szakmai téren nincs dolga a szervezetnek. A Befogadó nyilatkozat tartalmaz egy mondatot, hogy a projektért anyagi felelősséget vállal a szervezet - ennek pontos kereteibe a nemzeti iroda nem szól bele.

BESZÁMOLÁS

5, A beszámoló elkészítése ugyan a megvalósító fiatalok csoportjának a feladata, azonban fontos, hogy az együttműködés a csoport és a Befogadó szervezet között ebben az időszakban is megfelelő legyen, mert a beszámoló formai/pénzügyi hiánypótlásánál szükség van rájuk, amennyiben valamit javítani, vagy pótolni szükséges.  

PÁLYÁZAT LEZÁRÁSA 

A Befogadó szervezet a Záróbeszámoló ellenőrzésének végén két értesítést kap:

6, Értesítés záróbeszámoló értékeléséről: ebben kapja meg a Befogadó szervezet a szakmai és pénzügyi ellenőrzés eredményét, láthatja a beszámolóra kapott pontszámot és szakmai értékelést, valamint a végső támogatási összeget: mennyi az ellenőrzés eredményeként fennmaradó, még kiutalásra kerülő összeg (általános esetben ez a támogatási összeg fennmaradó 20 %-át jelenti), vagy alacsony pontszámmal bíró beszámoló esetén azt, hogy mekkora a visszautalandó összeg a nemzeti iroda részére. Ezt a levelet nem csak a Befogadó szervezet, hanem a fiatalok csoportja is megkapja. 

Visszautalás szükségessége esetén  a nemzeti iroda tértivevényes postai levelet is küld a szervezet részére. A Befogadó szervezetnek 30 napja van a visszautalás elindítására, vagy észrevételeik jelzésére, fellebbezés elindítására. 

7, Értesítés pályázat lezárásáról: ez a projekt végső lezárólevele. Az Értesítés záróbeszámoló értékeléséről levél után 30 nappal kerül kiküldésre. A szerződéskötéskor kért banki Felhatalmazó levél ebben kerül „feloldásra”. Az értesítést megkapja a fiatalok csoportja és a Befogadó szervezet e-mailben, valamint posta úton is. Postai úton azért küldi ki az értesítést a nemzeti iroda, mert ezt a dokumentumot a Befogadó szervezet számlavezető pénzintézeténél be kell mutatni, hogy a bank a pályázatra vonatkozó beszedési megbízásra (inkasszóra) szóló felhatalmazást törölje.

TOVÁBB A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA...

Frissítve: 2020. május 05.

Információs levél Európai Szolidaritási Testületben pályázóknak


Havonta elküldjük a Szolidaritási Testülettel kapcsolatos legfontosabb híreket, változásokat, praktikus információkat, amelyek egyaránt hasznosak lehetnek aktív pályázóknak és Minőségi Tanúsítvánnyal rendelkezőknek.

A név megadása kötelező!
Helytelen e-mail formátum!
A szervezet megadása kötelező!
Az adatvédelmi tájékoztató elfogadása kötelező!
Kérjük, pipálja be a "Nem vagyok robot" jelölőnégyzetet!
Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel.:(+36 1) 237-1300
Ugródeszka Ifjúsági Hírlevél:

Érvénytelen e-mail cím!
A hírlevélre feliratkozással megismertem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Tempus Közalapítvány a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataimat az abban foglaltak szerint kezelje. Nem fogadta el az Adatkezelési tájékoztatót! Kérjük, pipálja be a "Nem vagyok robot" jelölőnégyzetet!
Erasmus + logó és Európai Szolidaritási Testület logó Tempus Közalapítvány logó, Emberi Erőforrások Minisztériauman logó, Innovációs És Technológiai Minisztérium logó