Erasmus + logó
Gyengénlátó mód képe

Pályázati kategóriák


Erasmus+ Ifjúság: mire lehet pályázni?

 

 

1. Mobilitási Projektek (KA1)

2. Stratégiai Partnerségek az ifjúságügy területén (KA2)

3. Ifjúsági Párbeszéd (KA3)

4. Sport

 
1. pályázati kategória
MOBILITÁSI PROJEKTEK (KA1)
 
> Ifjúsági csere különböző országokból érkező fiatalok (13-30 év közöttiek) csoportjainak teremt lehetőséget a találkozásra és az egymástól való tanulásra (5-21 napig). Lehet két, három- vagy többoldalú, különböző európai uniós és azon kívüli országok nemzetközi együttműködésével.
 
 
> Ifjúságsegítők mobilitása keretében szeminárium, képzések, partnerkereső tevékenység, tanulmányút és jobshadowing (szakmai látogatás) támogatható fiatalokkal foglalkozó szakemberek részére. 
 

A tanulási célú mobilitás fejleszti a résztvevők készségeit, személyiségüket, és növeli esélyeiket a munkaerőpiacon. A projektek a nemzetközi mobilitást segítik elő.
Célja a nemformális tanuláson keresztül a fiatalok kompetencia- és készségfejlesztése; a fiatalok demokratikus részvétele; az ifjúsági munka minőségfejlesztése, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok elérése.

Ki pályázhat?
civil szervezetek, egyesületek; társadalmi vállalkozások; közintézmények; informális csoportok.
Résztvevők köre: ifjúsági cserék esetén: 13-30 év közötti fiatalok a
 résztvevő szervezetek országaiból (ifjúsági cseréknél a csoportvezetők, ifjúságsegítők mobilitásánál az összes résztvevőre vonatkozóan nincs felső korhatár)
 
 
További részletek, a pályázás feltételei és menete a Pályázati útmutatóban.

 

>Erasmus-akkreditáció az ifjúság területén lehetőséget nyújt a szervezeteknek rendszeres mobilitási tevékenységek megvalósítására. Olyan szervezeteknek ajánljuk, amelyek meg akarják nyitni kapuikat a határokon átívelő csereprogramok és együttműködési projektek előtt és rendszeresen kívánnak megvalósítani magas minőségű mobilitási projekteket az ifjúsági területen.
 

Az akkreditált Erasmus-szervezetek lehetőséget kapnak, hogy egyszerűsített módon pályázhassanak támogatásra az adott pályázati időszak ifjúsági mobilitási tevékenységeinek megvalósításához. Ezek a pályázatok az elfogadott akkreditációs terven alapulnak, tehát a tervezett tevékenységek részletes listáját itt nem szükséges mellékelni. Ehelyett ezek a pályázatok a tervezett tevékenységekre és a résztvevők számára fókuszálnak.

Az akkreditált szervezetek vállalják, hogy betartják a Erasmus Minőségbiztosítási Szabályzatban foglaltakat, és magas minőségű mobilitási tevékenységeket valósítanak meg az ifjúsági területen.

Az akkreditált szervezetek nem jogosultak pénzügyi támogatásra a hagyományosan megpályázható ifjúsági mobilitási tevékenységek esetében. Ugyanakkor, partnerként részt vehetnek az ilyen típusú projektekben.


Az Erasmus-akkreditációra vonatkozó formai és tartalmi követelményeket a Pályázati szabályzat tartalmazza. 

A pályázatok beadásának határideje 2021. december 31. 12 óra (brüsszeli idő szerint)

A pályázatok folyamatosan beadhatók; értékelésük és az akkreditációk odaítélése folyamatosan zajlik.


További információ 

Pályázati űrlap: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/opportunities?opportunitiesBy=Field&id=Youth

(a kitöltéshez EU Login felhasználóra van szükség, amely létrehozható az alábbi linken)

Pályázati szabályzat: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eac-a03-2020-erasmus-youth-rules_en.pdf 

Erasmus Minőségbiztosítási Szabályzathttps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eac-a03-2020-erasmus-youth-quality-standards_en.pdf

Pályázati felhívás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.227.01.0009.01.ENG&toc=OJ:C:2020:227:TOC


2. pályázati kategória 
INNOVÁCIÓT ÉS BEVÁLT GYAKORLATOK MEGOSZTÁSÁT CÉLZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA2)

> Stratégiai partnerségek az ifjúságügy területén


1. Célja innovatív módszerek fejlesztése és bevált gyakorlatok terjesztése. Ezen kívül a kulcskompetenciák, többek között a vállalkozói készség fejlesztése és új társadalmi vállalkozások létrejöttének segítése. A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet. Fontos szempont az ifjúsági terület és a munka világának összekapcsolása.


2. Kik pályázhatnak?
civil szervezetek, egyesületek; 
oktatási intézmények; közintézmények; informális csoportok; kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, társadalmi vállalkozások; kulturális központok, képzési központok, stb.


3. Támogatható tevékenységek, példák:
> Innovatív megközelítés: módszerek, eszközök, tanulmányok, képzések, infokommunikációs eszközök használata.
> Együttműködés különböző szektorok (munka világa, közszféra, civil társadalom) között.
> Hálózatépítés, bevált gyakorlatok megosztása, tapasztalatok cseréje.
> Aktív állampolgárság és új társadalmi vállalkozások létrehozása.
> Regionális szintű önkormányzatok együttműködései.
> Képzési, tanítási, tanulási célú tevékenységek (amennyiben hozzáadott értéket képviselnek).

4. Résztvevő országok:
- Programországok

- Partnerországok (lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” szakaszát): csak partnerként, és csakis ha hozzáadott értéket képviselnek.  

 

További részletek a Pályázati útmutatóban.

 

3. pályázati kategória

IFJÚSÁGI PÁRBESZÉD (KA3)

> Fiatalok és döntéshozók találkozói

1. Célja, hogy a fiatalok hangja eljusson a döntéshozókig. A támogatható projektek a fiatalok és a döntéshozók/ifjúsági szakemberek közötti párbeszédet segítik elő, a strukturált párbeszéd módszerrel. Céljuk olyan események szervezése, amelyek alkalmat teremtenek az érintett felek közötti konzultációra.

2. Kik pályázhatnak?
civil szervezetek, egyesületek; európai szintű ifjúsági NGO-k; helyi közintézmények.

 
3. Támogatható tevékenységek:
3-24 hónapig tartó projektek
- nemzeti találkozók és nemzetközi szemináriumok, ahol a döntéshozók bevonásával lehetőség nyílik a strukturált párbeszédre, az európai ifjúságpolitika kapcsán felmerülő kérdések megvitatására;
- az Európai Ifjúsági Héthez köthető események, vitafórumok; 
- fiatalokkal történő konzultáció az aktív részvételhez szükséges igényekről (online konzultációk, közvélemény-kutatás stb.)
- a demokratikus életben való részvételre épülő, e témához kapcsolódó találkozók és szemináriumok, információs rendezvények, vitafórumok fiatalok és döntéshozók/ifjúsági szakemberek között;
- a demokratikus intézmények működését és az ott dolgozó döntéshozók szerepét szimuláló események.

 
4. Bevonható országok
programországok
- az Európai Unióval szomszédos partnerországok.


További részletek a Pályázati útmutatóban.
 
 
4. SPORT
Az Erasmus+ program keretében a sport területén az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:
> együttműködési partnerségek
> non-profit európai sportesemények
 
A Sport pályázatokat az Európai Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani, ezek tehát központi, brüsszeli kezelésű pályázatok. A nemzeti iroda csak általános információt nyújt.
 
EACEA információ a sport pályázatokkal kapcsolatban:
eacea-sport@ec.europa.eu
Pályázati kiírások, a pályázás menete és a pályázás feltételei az EACEA honlapján.
 
 
 
Tempus Közalapítvány
Erasmus+ ifjúsági csoport:
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
E-mail: info@tpf.hu
Tel.:(+36 1) 237-1300
Ugródeszka Ifjúsági Hírlevél:

Érvénytelen e-mail cím!
A hírlevélre feliratkozással megismertem az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulok ahhoz, hogy a Tempus Közalapítvány a hírlevél feliratkozáshoz megadott személyes adataimat az abban foglaltak szerint kezelje. Nem fogadta el az Adatkezelési tájékoztatót! Kérjük, pipálja be a "Nem vagyok robot" jelölőnégyzetet!
Erasmus + logó és Európai Szolidaritási Testület logó Tempus Közalapítvány logó, Emberi Erőforrások Minisztériauman logó, Innovációs És Technológiai Minisztérium logó